Bruksområder for Forbrukslån

Et forbrukslån kan ha mange forskjellige bruksområder, og det er deg selv som velger dette, i motsetning til andre typer lån som foreskriver et gitt bruksområde

Forbrukslån defineres på sett og vis av at de gir låntaker et stort spillerom når det kommer til bruken av pengene. Det finnes få sperrer for hva et forbrukslån faktisk kan brukes til, med det unntak at forbrukslån ikke kan brukes til å dekke egenandelen som kreves for å få andre lån. Dermed kan du selv velge hva de lånte pengene år til.

Det finnes mange forskjellige bruksområder for forbrukslån og forbrukslån kan være mange forskjellige ting

Dermed er det åpnet opp et stort felt av legitime bruksområder for forbrukslån. Noen anser forbrukslån som en nødløsning som man tyr til om man er i en finansiell knipe, mens andre ser på forbrukslån som en komfortabel måte å utsette ventingen på noe som de ønsker seg, men ikke har råd til å betale for med en gang. I stedet for å spare, eller å ha spart, tyr de derfor til forbrukslånet.

Forbrukslån kan være så mangt

Dertil er det også viktig å spesifisere at forbrukslån er et ganske vidt begrep som strekker seg fra små lån på så lite som kr 500, til langt større lån, gjerne opptil kr 500 000. Mange antar at forbrukslån alltid gis uten noen fysisk sikkerhet, men det blir gjerne litt for snevert. Selvfølgelig finnes det forbrukslån som du kan få uten sikkerhet eller garantier, men dette er gjerne mindre lån som ser på kredittvurderingen av låntakeren som den eneste nødvendige sikkerheten. Det er fullt mulig å redusere kostnadene for et forbrukslån ved å ta med en med-låner, en garantist, eller ved å presentere fysisk sikkerhet som tomter eller fast eiendom. Kjøretøy kan ikke brukes som en sikkerhet for private forbrukslån i Norge.

Store forbrukslån til lav rente

Innenfor kategorien forbrukslån kan man også integrere rammelån, som bruker boligen som sikkerhet. Vel og merke setter man da huset som sikkerhet, men man kan låne rundt 60 % av husets avbetalte verdi, og det til en meget lav rente. Banker som presenterer rammelån unngår å bruke begrepet forbrukslån om denne typen finansprodukter, men innenfor en vanlig bred definisjon av hva et forbrukslån er passer også denne finansielle løsningen. Rammelån er den billigste og største typen av forbrukslån som finnes i det norske markedet. Med verdiøkningen som har funnet sted i det norske boligmarkedet betyr dette gjerne at man slik kan skaffe seg et komfortabelt forbrukslån til lav rente, som gjerne strekker seg over kr 1 000 000.

Hva er vanlige bruksområder for små forbrukslån?

Små forbrukslån tas gjerne opp for å dekke en liten og uforutsett utgift, men de kan brukes til mer enn dette. Definisjonen på et smått forbrukslån er også tøyelig, men la oss si at den øvre grensen for et lite forbrukslån ligger på rundt kr 20 000 eller der omkring. Slike små lån kan som nevnt være nyttige om man utsettes for et uhell, om noe skulle gå i stykker i husholdningen, og må erstattes så raskt som mulig. Det kan være noe som vi anser som nødvendig, som en vaskemaskin hos en småbarnsfamilie, et kjøleskap, eller fars TV like før Premier League – finalen. Et annet vanlig bruksområde for små raske forbrukslån kan være tannhelse. De færreste i Norge har en tannhelseforsikring, og om man er uheldig kan et besøk hos tannlegen utvikle seg til å bli kostbart. Om man vil fordele belastningen av en stor tannlegeregning på flere måneder kan et lite forbrukslån være en god løsning. Dertil kan et forbrukslån også brukes av unge mennesker i etableringsfasen. Når man flytter ut er det ikke sikkert at man har råd til å møblere leiligheten. Om man ikke vil gå rundt i en tom leilighet.

Små forbrukslån har gjerne en høyere rente

Det er lurt å legge merke til at vedlikeholdskostnaden for små og store lån er relativt like. Om du tar opp et lite forbrukslån kan du derfor forvente at du må betale en noe høyere rente enn ved større lån. Dertil avgjøres din personlige rentesats på bakgrunn av en kredittvurdering som tar hensyn til alder, inntekt, fast bopel og arbeidssituasjon med henhold til inntekt, og liknende faktorer som påvirker den endelige rentesatsen som du tilbys.

Utilrådelige bruksområder for små forbrukslån

Som regel er det de verste eksemplene på uforsvarlig eller dårlig bruk av forbrukslån og kredittkort som gjerne trekkes frem i pressen. Gjerne litt som freak show og litt for skrekk og advarsel, og dette har til dels vært med på å sverte en hel kategori av finansprodukter. Vi kan lese om svensker som skaffer seg et SMS-lån for å betale siste runde i baren tidlig på søndag morgen, om frustrerte tobarnsmødre som shopper uhemmet med kredittkort fordi de føler nedfor, eller om fattige familier som tar opp forbrukslån for å reise på ferie i Thailand, for så å makse ut kredittkortene for å betale oppholdet. Det sier seg selv at dette er enestående skrekkeksempler på problematferd. Men når dette er sagt, kan vi også se på den vanligere formen for utilrådelig bruk av forbrukslån.

Det finnes dårlige små forbrukslån og det finnes folk som låner for mye, eller som får uforskyldte betalingsvansker

De som får problemer med bruken av forbrukslånet er gjerne dem som låner for mye til at de kan betjene avdragene, eller dem som sikrer seg en låneavtale som rett og slett ikke er god. Det finnes også dårlige forbrukslån. Det finnes nemlig et stort spenn av rentesatser og gebyrer når det kommer til små forbrukslån. En seriøs aktør vil gjerne ikke gå over 40 % til 50 % når det kommer til de minste lånene, men det finnes små lån med opptil 9 000 % årlig rente. Om du ikke kikket nøye etter, men nå merker baksmellen, kan det være lurt å se etter refiansiering, Derimot finnes det også låntakere som simpelthen låner for mye. Kanskje virket avbetalingene og gebyrene rimelige ved undertegnelsen av låneavtalen, men så viser det seg i ettertid at lånet ble litt for dyrt. Også her kan det å se etter refinansiering av et eller flere små forbrukslån være en fornuftig utvei. En annen uforskyldt årsak til at folk får problemer med å betale tilbake kan også være sykdom eller helseproblemer på grunn av uhell. Om du har problemer med å betale av denne årsaken vil du gjerne bli møtt med mer forståelse og muligheten til å reforhandle låneavtalen eller du kan ty til refinansieringsløsninger.

Vanlige bruksområder for store forbrukslån

Det er selvfølgelig også mulig å ta opp større forbrukslån for privatpersoner. Med større forbrukslån menes gjerne lån som gir deg et lånebeløp over kr 20 000, men beløpet kan strekke seg over kr 500 000. Om du benytter deg av en ordning som gjerne kalles for rammelån kan du låne opptil 60 % av din boligs verdi i form av et forbrukslån.

Når er det andre låneløsninger egner seg bedre enn et stort forbrukslån?

Bruksområdene for disse store forbrukslånene er brede, men det er ikke alltid store forbrukslån er den beste løsningen for å gjøre større innkjøp. Det finnes flere forskjellige lånemodeller som egner seg bedre om du for eksempel ønsker å kjøpe kjøretøy. Et billån, eller et lån for andre kjøretøy som båter, mopeder, scooter eller motorsykkel, er lån hvor det tillates at kjøretøyet utgjør en delvis sikkerhet for lånet. Slike lån er derfor billigere enn et vanlig forbrukslån.

Når er store forbrukslån en god løsning?

Store lån er som regel billigere enn små lån, noe som viser seg i den nominelle og den effektive renta, som begge vanligvis er lavere ved store lån enn ved små.
  • Refinansiering
En vanlig god grunn til å ta opp et større forbrukslån kan være for å samle annen gjeld på ett sted som ledd i en refinansiering. Mange små lån og kredittkortgjeld er dyre, mens et stort forbrukslån vil bli betydelig billigere å betjene, samtidig som du vil få færre baller i lufta. Dertil finnes det veldig gunstige låneløsninger som gir deg billigere forbrukslån i form ar rammelån, beskrevet over, og liknende løsninger som kan gi deg tilgang på større summer.
  • Investeringer i oppussing og fornying
Det er for eksempel mulig å ta opp slike forbrukslån for å finansiere en sanering av huset, noe som igjen vil bidra til en verdiøkning av eiendommen, noe som betyr at du kan bruke boligen som en bedre sikkerhet, for igjen å få billigere huslån. Om du ikke har planer om oppussing eller store investeringer kan det også være greit å ha en etablert kredittløsning som gir rom for mer komfort og livskvalitet.
  • Øyeblikkelig økning i livskvalitet og komfort
På den ene siden er det mulig å spare til du får råd til den sofaen, den TV-en eller den reisen du ønsket deg, men om du har en behagelig inntekt og stabile forhold er det faktisk ingenting som hindrer deg fra å bruke et stort og rimelig forbrukslån til å øke din livskvalitet på det viset som du ønsker deg.